New Macbook 2015

New Macbook 2015 dòng Macbook mới nhất của Apple vừa được công bố ngày 10/3/2015. Đợt công bố này Macbook có bổ xung thêm màu Vàng. Cùng với những công nghệ vượt trội khác được bổ xung.