Microsoft Surface

Surface Pro là sản phẩm thể hiện rõ triết lý tất cả trong một mà Microsoft đã đeo đuổi từ khi giới thiệu Windows 8. Một chiếc máy vừa có màn hình cảm ứng, vừa có bàn phím và chạy các ứng dụng Windows.